top of page

Kurskatalog

Här hittar du alla våra utbildningar. De flesta av våra kurser erbjuds både som öppna utbildningar  och företagsanpassade.

 

Hittar du inte den utbildning du letar efter?  Våra utbildare har en bred kompetens inom kemikalieområdet och dess lagstiftning och vi skräddarsyr gärna befintliga utbildningar samt ta fram nya utbildningar utifrån ditt behov.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Hantera grupper i Chemsoft

Är ni en större verksamhet som arbetar med eller vill ta hjälp av grupper för att göra gruppanpassade inställningar i Chemsoft? Då är detta utbildningen som vi rekommenderar!

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Arbeta i Chemsoft på avdelningsnivå

Har du arbetsuppgifter i Chemsoft, tex ansvar för en avdelning, hjälper till att inventera eller ska du kanske godkänna riskbedömningar? Då ska du gå den här utbildningen.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Exponeringsscenarier

Målet med utbildningen är att du som deltagare får en grundläggande förståelse om lagkraven och hur man ska gå tillväga för att uppfylla dessa krav.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Kemikalielagstiftning för Chefer

Som chef har du alltid ett arbetsmiljöansvar och i denna kurs går vi igenom vad det innebär med avseende på hantering av kemikalier i verksamheten.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Kemiska Hälsorisker

Få bättre koll på vad kemiska hälsorisker innebär och hur du undviker dem.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Arbeta med ansökningar och granskningar i Chemsoft

I den här utbildningen lär du dig hur verktyget granska ansökan och granskning Chemsoft kan stötta i arbetet med inköp av nya kemikalier.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Hitta information i Chemsoft - läsbehörighet

Har du nyligen fått arbetsuppgifter i Chemsoft, är ny på företaget eller blivit tilldelad en läsbehörighet i Chemsoft? Då är denna introduktionsutbildning rätt för dig!

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Hygieniska gränsvärden och beräkning av lufthalter

En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden, men det är inte alla produkter som berörs – med denna kurs får du lära dig hur du bedömer detta – du blir mer effektiv!

Öppen utbildning | Företagsanpassad

REACH och CLP för slutanvändare

Få en grundläggande förståelse av REACH och CLP vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Chemsoft Riskbedömning

Utbildningen är en introduktion till hur man använder riskbedömningsmodulen i Chemsoft

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Arbeta i Chemsoft på övergripande nivå

Har du samordnade eller övergripande arbetsuppgifter kopplat till kemikalierna ni använder i er verksamhet? Då är det här utbildningen för dig.

Företagsanpassad

Hantering av härdplaster

Få kunskap för att klara kraven för hantering av allergiframkallande härdplaster.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Utfasning och substitution

Utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg som krävs för att arbeta strukturerat med substitution och produktval.

Öppen utbildning | Företagsanpassad

Riskbedömning av kemikalier

På denna utbildning få du lära dig vart man hittar information om de kemiska produkternas farliga egenskaper och hur man bedömer riskerna.

Anmalan

Kontakta oss

Är intresserad av en företagsanpassad utbildning?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

bottom of page