top of page

Exponeringsscenarier

Målet med utbildningen är att du som deltagare får en grundläggande förståelse om lagkraven och hur man ska gå tillväga för att uppfylla dessa krav.


Kursen går först igenom vilka övergripande krav som ställs på tillverkare/importörer, leverantörer och slutanvändare. Andra delen handlar om att läsa och förstå exponeringsscenarier. Denna del inkluderar ett antal övningar som belyser generella begränsningar, ventilation och skyddsutrustning, exponering och upptag samt yttre miljö. Kursen avslutas med en genomgång av likheter och skillnader mellan nationell arbetsmiljölagstiftning och exponeringsscenarier.


Innehåll

  • Grundläggande krav som ställs på tillverkare/importörer, leverantörer av kemiska produkter och slutanvändare.

  • Färdighet i att läsa och tolka exponeringsscenarier

  • Koppling till nationell arbetsmiljölagstiftningUTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter med avseende på arbetsmiljö och/eller yttre miljö.

Observera att detta är en fördjupningsutbildning. Vi rekommenderar att ni har grundläggande kunskaper om REACH-förordningen och erfarenhet av riskbedömning baserad på nationell lagstiftning, tex via våra utbildningar Riskbedömning av kemikalier samt REACH och CLP för slutanvändare.

Om kursen

3 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page