top of page
Granskning av rapporter vid skrivbordet

Internrevision inom kvalitet och miljö

Vi hjälper er med att planera och genomföra internrevisioner inom ISO 9001 och 14001.

BOKA IDAG

Vi hjälper er med en opartisk internrevision

Alla bolag som har ett ledningssystem måste genomföra internrevisioner. Våra erfarna konsulter hjälper er med att utföra kvalitetsrevision på ISO 9001 och miljörevision på ISO 14001.

möte
Suddig Office Interior
SKRÄDDARSYTT

Upplägg 

1

Planering och förberedelse

Tillsammans med er tar vi fram en plan för revisionen. För att få ett underlag går vi igenom era rutiner och tidigare interna och externa revisioner . 

2

Genomförande

Vi kommer ut i verksamheten och genomför en revision enligt revisionsplanen. Vi ser över rutiner och arbetsprocesser genom att intervjua era medarbetare. 

3

Slutrapport

Resultatet av internrevisionen presenterats både i avslutande möte och i en slutrapport där vi listar

avvikelser,  observationer och positiva iakttagelser

Happy Businesswoman
KONSULTER

Hjälp med rutiner och processer för kemikaliehantering

Behöver ni hjälp med att sätta upp rutiner och processer för att uppfylla ISO-kraven? Våra konsulter hjälper er kartlägga behovet och ta fram nödvändiga dokument.

bottom of page