top of page

Utfasning och substitution

Utfasning av farliga kemikalier gör att medarbetarna får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöbelastningen blir lägre, avfallshanteringen förenklas och rapportering till myndigheter underlättas.

Utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg som krävs för att arbeta strukturerat med substitution och produktval. Vi går även igenom de lagkrav som anges i Miljöbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker.


PROGRAM

  • Vilka ämnen bör fasas och varför?

  • Utfasningsämnen och utfasningsprodukter

  • Substitution: Alternativ och principer baserade på ämnesegenskaper

  • Substitution: Arbetsgång och checklistor. Tillämpning av produktvalsprincipen.

  • Avslutande diskussion och frågestund


VEM ÄR UTBILDNINGEN FÖR?

Utbildningen passar medarbetare i företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö, yttre miljö och produktsäkerhet.


Kursen är en fördjupningsutbildning. Det underlättar om de som deltar sedan tidigare har grundläggande kemikunskaper och är bekanta med hur ämnen klassificeras (CLP-förordningen). För grunläggande kurser rekommenderar vi REACH och CLP för slutanvändare samt Kemiska Hälsorisker.


Vi erbjuder även en heldagsutbildning i Substitution och produktval med fördjupning om kemikalieinspektions kriterier för utfasningsämnen och genomgång av ämnesgrupper.

Om kursen

3 timmar | heldag

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page