top of page

Riskbedömning av kemikalier

Kemiska produkter och andra kemiska riskkällor är vanligt förekommande på våra arbetsplatser. På denna utbildning få du lära dig vart man hittar information om de kemiska produkternas farliga egenskaper och hur man bedömer riskerna. Baserat på denna information går vi sedan igenom vilka åtgärder som bör vidtas för att eliminera eller minska riskerna vid hanteringen.


Utbildningen baseras på Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och våra erfarenheter inom området. Målsättningen är att deltagarna ska kunna riskbedöma hantering av kemiska produkter på egen hand efter utbildningen. Interaktiva övningar på att hitta information i säkerhetsdatablad, prioritera åtgärder och riskbedöma hanteringen av en kemisk produkt.


Innehåll
  • Klassificering av kemiska produkter och säkerhetsdatablad

  • Kemiska risker på arbetsplatser och skyddsåtgärder

  • Riskbedömning: Rekommenderad arbetsgång

  • Skyddsinstruktioner

  • Första hjälpen och beredskapsplan

  • Brandskyddsåtgärder samt sanering av spill och avfallshantering

  • Märkning av behållare och rörledningar

  • Särskilda regler för vissa ämnen och produkter

  • Luftföroreningar och hygieniska gränsvärden

  • Våra rekommendationer


Vem är utbildningen för

Personer som ska riskbedöma hanteringen av kemiska produkter på arbetsplatser, exempelvis HSE-samordnare och arbetsmiljöingenjörer. Kursen är även lämplig för chefer och skyddsombud.


Tips!

Vill du kombinera teori med praktik? Då rekommenderar vi att du kombinerar den här utbildningen med Chemsoft Riskbedömning. Du kan välja mellan att gå utbildningarna på två separata tillfällen eller slå ihop dem till en heldag på plats. Kontaka Olof för mer information kring bästa lösningen för er.


Om kursen

3 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page