top of page

Hygieniska gränsvärden och beräkning av lufthalter

Många arbetsmoment i arbetsmiljön innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. För att kunna göra riskbedömning av dessa kemikalier eller kemiska riskkällor måste du enligt lagstiftningen AFS 2018:1 kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar. En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden, men det är inte alla produkter som berörs – med denna kurs får du lära dig hur du bedömer detta – du blir mer effektiv!


Under utbildningen går vi igenom hjälpverktyget Reach Advanced Tool (ART), som är ett internetbaserat beräkningsprogram. Reach Advanced Tool (ART) är ett av fyra modelleringsverktyg som arbetsmiljöverket hänvisar till som hjälpverktyg, för att bedöma exponeringen vid användandet av kemisk produkt. ART kan användas vid grova beräkningar av exponeringshalter och/eller för additiva hygieniska effekter. Denna utbildning ger dig en arbetsgång, förslag på verktyg, samt vägleder dig, så att du effektivt kan avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.


Övergripande syftet är att deltagarna ska kunna göra bedömningar av lufthalter och därmed uppfylla de krav som ställs i föreskrifterna Hygieniska gränsvärden.


INNEHÅLL

  • Vilka faktorer påverkar halten av luftföroreningar?

  • Hygieniska gränsvärden och gränsvärdeslistan

  • Särskild ventilation: Punktutsug och dragskåp

  • Andningsskydd

  • Rekommenderad arbetsgång och exempel

  • Beräkning av lufthalter med Reach Advanced Tool (ART)

  • Avslutande diskussion och frågestund


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Personer som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter på arbetsplatser och behöver fördjupade kunskaper för att göra bedömningar för hygieniska gränsvärden, exempelvis arbetsmiljöingenjörer och HSE-samordnare.

Om kursen

3,5 timmar | heldag

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page