top of page

Hantera grupper i Chemsoft

Chemsofts funktion för att dela upp användare i grupper är bra för att kunna göra inställningar samt rikta olika information till olika delar i verksamheten. Det kan gälla vid global användning eller större organisationer som vill rikta och skala av delar för avdelningar/användare.   

 

Innehåll 

Chemsoft är ett kemikaliehanteringssystem med funktioner för många olika delar i en verksamhet. Med hjälp av att sätta upp grupper kan vi anpassa information på global nivå, olika behörigheter, startsidor, inställningar. I denna utbildning tar vi oss igenom det olika möjligheterna ur en administratörs behörighet i Chemsoft.  

Vi jobbar med praktiska övningar mixat med lärarledd genomgång.  

 

Mål 

Målet med utbildningen är att man skall känna sig trygg i att arbeta och ställa in grupper i Chemsofts. Ha god kunskap i de olika funktioner som är kopplade till grupper för en administratörs roll.   


Målgrupp  

Utbildningen är anpassad för dig som har användartyp 'Administratör' i Chemsoft. Det innbär att du , för att kunna tillgodogöra dig denna utbildning, behöver ha behörigheter som motsvarar en Administratör i Chemsoft. Se bild.
 

Varför ska du välja vår kurs  

✅ Expertinstruktion: Lär dig av våra erfarna kemikaliekonsulter som har stor erfarenhet och kunnande om Chemsofts olika funktioner och användning i praktiken 

✅ Praktiska övningar: Delta i praktiska övningar i en demomiljö där du får prova på att använda vissa funktioner, utan att riskera att påverka ert Chemsoft negativt. 

✅ Efterlevnad och säkerhet: Få kunskap i hur Chemsoft kan användas i ditt och dina kollegers dagliga arbete för att öka säkerheten vid hantering av kemikalier. 

✅ Företagsanpassat: Det finns möjlighet att skräddarsy kursen efter era specifika behov. Kontakta oss så hjälper vi er med en offert.  

  

Kursintyg 

Efter att du slutfört kursen kommer du att få ett kursintyg som visar på de färdigheter kring Chemsoft du tillgodogjort dig på utbildningen.  

 

Anmälan  

Säkerställ att ni utnyttjar Chemsoft potential. Anmäl dig till vår utbildning idag !Om kursen

2 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Viktoria Enmark

Titel

bottom of page