top of page

Outsourca ert
kemikaliearbete 

Vill ni arbeta säkert och proaktiv med kemikaliehantering men saknar rätt kompetens och verktyg? Då behöver ni en ChemManager!

LÅT OSS GÖRA JOBBET!

En komplett lösning för kemikaliearbete

Känns kemikaliearbetet hos er krångligt och svårt att upprätthålla? Vår tjänst ChemManager är en kostnadseffektiv lösning på den utmaningen, där en konsult från Chemwise administrerar och sköter kemikaliearbetet för er verksamhet.

Industriingenjör
mockup.jpg

PAKETLÖSNING

Konsult + kemikaliestystem

Med ChemManager får tillgång till både vårt kemikaliehanteringssystem Chemsoft samt vår expertis och beprövade metoder inom strategiskt kemikaliearbete.

 

 Vi matachar ert företag mot en av våra erfarna EHS-konsulter. Med en dedikerad chemmanager som löpande administrerar och utvecklar ert kemikaliearbete verkar vi sömlöst med er verksamhet för att säkerställa en säker arbetsplats. 

DET HÄR INGÅR I CHEMMANAGER

En komplett lösning

Rutiner och arbetssätt

Skyddsblad

Nyckeltal

Inventering

Utbildningar

Bollplank för strategiskt arbete

Riskbedömning

Substitution

Årshjul för kemikaliearbete

bottom of page