top of page

Hantering av härdplaster

Vår utbildning om härdplaster hjälper er att klara kraven kring hanteringen och skapar en säkrare arbetsplats. För att uppnå en säker arbetsmiljö finns det krav på utbildning för hantering av vissa allergiframkallande härdplastkomponenter. Kraven anges i Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och i den europeiska REACH-förordningen. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska vara införstådda med riskerna på sin arbetsplats och hur produkterna ska hanteras på ett säkert sätt. Innehållet i utbildningen baseras på de produkter ni hanterar och inkluderar interaktiva diskussionsuppgifter. Efter avklarad utbildning utfärder vi utbildningsintyg som är giltiga i 5 år.

Våra utbildningsledare är experter inom lagstiftningsområdet och har lång erfarenhet av praktiskt utförande av riskbedömningar på arbetsplatser. Utbildningen genomförs på plats eller som distansundervisning.

INNEHÅLL

Kemiska produkter: Risker och klassificering

Allmänna skyddsåtgärder

Vad är härdplaster?

Allergiframkallande produkter och hälsoeffekter

Lagkrav

Risker och skyddsåtgärder för era produkter


VEM ÄR UTBILDNINGEN FÖR?

Personer som hanterar allergiframkallande härdplaster och arbetsledare

ATT TÄNKA PÅ

Arbetsmiljöverket tar ut en sanktionsavgift på 10 000 kr per anställd för de arbetstagare som saknar giltigt utbildningsintyg.

Om kursen

Halvdag

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page