top of page

Chemsoft Riskbedömning

Chemsoft har ett bra stöd för riskbedömning baserat på föreskrifterna Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Dessutom inkluderas yttre miljö som exempelvis saneringsmetoder och avfallshantering.

Utbildningen riktar sig till personer som har baskunskaper kring riskbedömning av kemikalier. Till exempel om man tidigare riskbedömt hanteringen av kemiska produkter, men inte i Chemsoft, eller gått utbildningen Riskbedömning. Har man inte dessa kunskaper rekommenderas Chemsoft Riskbedömning Heldag.


Utbildningen ger en kort introduktion till lagkraven. Därefter demonstreras delsteg i riskbedömningsmodulen samt att deltagarna får prova att riskbedöma kemiska produkter i Chemsoft baserat på farliga egenskaper och hanteringsinformation från förberedande uppgift.


INNEHÅLL

  • Förberedande uppgift: Ta fram säkerhetsdatablad och hanteringsinformation för produkt som hanteras hos er (formulär från Explizit)

  • Kemiska arbetsmiljörisker - Introduktion till lagkraven

  • Rekommenderad arbetsgång

  • Riskbedömning i Chemsoft: Identifierare risker, riskvärdering och åtgärder. Skyddsinstruktioner / skyddsblad.

Vid alla våra Chemsoft-utbildningar är det bra om man har tillgång till Chemsoft via dator, eftersom man då kan tillgodogöra sig utbildningen bättre.


Vem är utbildningen för?

Utbildningen riktar sig till Chemsoft-användare som ska riskbedöma hanteringen av kemiska produkter och som har tidigare erfarenheter eller kunskaper om riskbedömning av kemikalier.


Har du inte kunskaper kring riskbedömning av kemikalier, så rekommenderar vi att du innan denna utbildning går Riskbedömning av kemikalier, eller går Chemsoft riskbedömning heldag istället. Vill du inför riskbedömningen av kemikalier få ökad kunskap om hur kemikalier kan påverka oss människor, så rekommenderar vi Kemiska hälsorisker.


Är du ny Chemsoft-användare rekommenderar vi även att du går Chemsoft Intro innan denna utbildning.


Är du administratör bör du bygga på med uppföljningskursen Chemsoft Fördjupning.

Om kursen

3 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page