top of page

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy för Chemwise 

Chemwise finns till för att sprida expertkunskap till våra kunder och öka engagemanget kring säker kemikaliehantering. Tack vare vår kompetens, vårt engagemang och vårt familjära bemötande, har vi sedan 1994 skapat stora förtroenden hos våra kunder. Det gör att vi kan leverera anpassade lösningar och vägleda kunder med komplexa behov.

 

Kvalitet och miljö

Vår ledstjärna är fokus på kvalitet, flexibilitet samt hålla vad vi lovat, vara resurssnåla samt eftersträva minsta möjliga påverkan på människa och miljö.

 

Vi förbättrar ständigt våra processer och vår leveranskvalitet – i syfte att bygga och bibehålla långsiktiga relationer och främja våra kunders arbete med hållbar kemikaliehantering. När människor får kunskap, insikt och metoder för att undvika farliga kemikalier bidrar vi till ett tryggare och giftfriare samhälle för framtida generationer.

Arbetsmiljö och likabehandling

Våra medarbetare ges möjligheter att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar i en trygg men också glädjefylld och stimulerande arbetsmiljö.

 

Tillämpning

Vi omsätter policyn till praktisk handling genom att vi sätter ambitiösa mål, upprättar konkreta handlingsplaner, följer upp och utvärderar resultat och arbetssätt. Vår verksamhet baseras på allas engagemang, initiativkraft och kompetens. Vårt mål är att varje kund är en god referens.

 

Vi är våra kunders kemikaliepartner!

Beslutad och godkänd 2023-11-20

Jenny Elfving, VD, Chemwise AB

Kontakta oss

jenny_edited.jpg

Jenny Elfving

VD

Maila Jenny

Mer att läsa

Sorglös
Vårt miljöarbete

Vi ser miljöaspekter som en integrerad del av vår verksamhetsplanering.  Läs mer om vår miljöarbete här.

Två dataskärmar
Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. 

Jobba med oss

Vill du vara med på vår resa? Connecta gärna med oss så berättar vi mer om oss, vår kultur och vad vi erbjuder för karriärsmöjligheter.

bottom of page