top of page
Forest Road

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vår vision med vårt miljöarbete

…är en värld med hållbara affärer i en hållbar miljö.

Vårt mål med miljöarbetet

…är att fungera som en långsiktig partner för företag och myndigheter som strävar efter en hållbar utveckling. Vår ambition är att tillhandahålla världsledande verktyg och tjänster för våra kunder, för att hjälpa dem att bygga hållbara verksamheter.

 Vår arbete

…är att se miljöaspekter som en integrerad del av vår verksamhetsplanering. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från våra aktiviteter och försöker att välja leverantörer och partners som delar vår ambition. Vår personal är utbildad och motiverad för att agera på miljömedvetet sätt. Vi är övertygade om att Chemwise största bidrag till en hållbar utveckling sker genom att stödja en framgångsrik miljöledning hos våra kunder.

Januari 2006 (publicerad först 1998)

Exempel på uppfyllda miljömål:
Våra företagsbilar är miljöklassade (enligt Vägverket 2005).
Kontorsavfallet källsorteras, för återvinning eller förbränning.
Utskrifter sker på miljövänligt papper.

Vi klimatkompenserar alla våra flygresor.

bottom of page