top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Substitution av farliga ämnen – Vägen till en hållbar kemikaliehantering

Torsdag, 12 december
Online

Utfasning av farliga kemikalier gör att medarbetarna får en säkrare och tryggare arbetsmiljö, miljöbelastningen blir lägre, avfallshanteringen förenklas och rapportering till myndigheter underlättas.

Utbildningen ger dig de kunskaper och verktyg som krävs för att arbeta strukturerat med substitution och produktval. Vi går även igenom de lagkrav som anges i Miljöbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker. Diskussionsuppgifter och övning på produktval.


Innehåll
  • Vilka ämnen bör fasas och varför?

  • Utfasningsämnen och utfasningsprodukter

  • Substitution: Alternativ och principer baserade på ämnesegenskaper

  • Substitution: Arbetsgång och checklistor. Tillämpning av produktvalsprincipen.

  • Avslutande diskussion och frågestundUtbildningen riktar sig till

Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö, yttre miljö och produktsäkerhet.

Observera att detta är en fördjupningsutbildning. Det underlättar om ni sedan tidigare har grundläggande kemikunskaper och är bekanta med hur ämnen klassificeras (CLP-förordningen). Tex gått våra kurser REACH och CLP för slutanvändare samt Kemiska Hälsorisker.

3 900:- (ex moms)

3 300 kr för Chemsoft-kund

3 timmar

09:00-12:00

Online

Sista anmälning:

10 dec. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Olof är EHS konsult och har lång erfarenhet att utbilda om kemikaliesäkerhet och lagkrav inom området.

anmalan

Anmälan

bottom of page