top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Riskbedömningar av kemikalier

Onsdag, 23 oktober
Online

Kemiska produkter och andra kemiska riskkällor är vanligt förekommande på våra arbetsplatser. På denna utbildning få du lära dig vart man hittar information om de kemiska produkternas farliga egenskaper och hur man bedömer riskerna. Baserat på denna information går vi sedan igenom vilka åtgärder som bör vidtas för att eliminera eller minska riskerna vid hanteringen.


Utbildningen baseras på Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och våra erfarenheter inom området. Målsättningen är att deltagarna ska kunna riskbedöma hantering av kemiska produkter på egen hand efter utbildningen. Interaktiva övningar på att hitta information i säkerhetsdatablad, prioritera åtgärder och riskbedöma hanteringen av en kemisk produkt.

Observera att vi även erbjuder en heldagsutbildning inom riskbedömning som innehåller djupare kunskaper och fler övningar– kontakta oss för mera information eller skicka in en förfrågan via Företagsanpassade utbildningar.


Innehåll

  • Klassificering av kemiska produkter och säkerhetsdatablad

  • Kemiska risker på arbetsplatser och skyddsåtgärder

  • Riskbedömning: Rekommenderad arbetsgång

  • Skyddsinstruktioner

  • Första hjälpen och beredskapsplan

  • Brandskyddsåtgärder samt sanering av spill och avfallshantering

  • Märkning av behållare och rörledningar

  • Särskilda regler för vissa ämnen och produkter

  • Luftföroreningar och hygieniska gränsvärden

  • Våra rekommendationer


Utbildningen riktar sig till

Personer som ska riskbedöma hanteringen av kemiska produkter på arbetsplatser, exempelvis HSE-samordnare och arbetsmiljöingenjörer. Kursen är även lämplig för chefer och skyddsombud.

3 900:- (ex moms)

( 3 300:- för Chemsoft-kund )

3 timmar

09:00-12:00

Online

Sista anmälning:

21 okt. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Olof är EHS-konsult och har lång erfarenhet att utbilda om kemikaliesäkerhet och lagkrav inom området.

anmalan

Anmälan


bottom of page