top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Kemiska Hälsorisker

Onsdag, 20 mars
Online

På många arbetsplatser hanteras farliga kemiska produkter. Dessutom kan skadliga ämnen bildas eller frigöras vid exempelvis mekanisk bearbetning och uppvärmning av material. Utbildningen går igenom grundläggande toxikologiska begrepp och vilka negativa effekter som exponeringen kan ge upphov till. Övningarna handlar om hälsoeffekter kopplade till produktklassificeringar samt att identifiera produkter som bör fasas ut i er verksamhet.


INNEHÅLL

  • Risker med kemiska produkter och statistik

  • Exponering och upptag.

  • Dos och respons.

  • Halveringstider.

  • Direkta och fördröjda effekter.

  • Permanenta skador och övergående effekter.

  • Genomgång av olika typer av skador: Frätskador, allergi och kontakteksem, försämrad syreupptagningsförmåga och lungskador, nervskador, övriga organskador samt cancer och försämrad reproduktionsförmåga.


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Personer som behöver en djupare förståelse för de kemiska risker som förekommer på arbetsplatser och vilka skador eller effekter som de kan ge upphov till. Tex inför riskbedömning av kemikalier.

3 900 kr

3 300 kr för Chemsoft-kund

3 timmar

09:00-12:00

Online

Sista anmälning:

18 mars 2024

Jag svarar gärna på dina frågor

Anna Hannukka

Anna är EHS konsult och har lång erfarenhet av att utbilda i Chemsoft.

anmalan

Anmälanbottom of page