top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Hygieniska gränsvärden och beräkning av lufthalter

Onsdag, 6 november
Online

Många arbetsmoment i arbetsmiljön innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. För att kunna göra riskbedömning av dessa kemikalier eller kemiska riskkällor måste du enligt lagstiftningen AFS 2018:1 kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar. En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden, men det är inte alla produkter som berörs – med denna kurs får du lära dig hur du bedömer detta – du blir mer effektiv!

Under utbildningen går vi igenom hjälpverktyget Reach Advanced Tool (ART), som är ett internetbaserat beräkningsprogram. Reach Advanced Tool (ART) är ett av fyra modelleringsverktyg som arbetsmiljöverket hänvisar till som hjälpverktyg, för att bedöma exponeringen vid användandet av kemisk produkt. ART kan användas vid grova beräkningar av exponeringshalter och/eller för additiva hygieniska effekter. Denna utbildning ger dig en arbetsgång, förslag på verktyg, samt vägleder dig, så att du effektivt kan avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.

Övergripande syftet är att deltagarna ska kunna göra bedömningar av lufthalter och därmed uppfylla de krav som ställs i föreskrifterna Hygieniska gränsvärden.


Innehåll
  • Vilka faktorer påverkar halten av luftföroreningar?

  • Hygieniska gränsvärden och gränsvärdeslistan

  • Särskild ventilation: Punktutsug och dragskåp

  • Andningsskydd

  • Rekommenderad arbetsgång och exempel

  • Beräkning av lufthalter med Reach Advanced Tool (ART)

  • Avslutande diskussion och frågestund


Utbildningen riktar sig till

Personer som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter på arbetsplatser och behöver fördjupade kunskaper för att göra bedömningar för hygieniska gränsvärden, exempelvis arbetsmiljöingenjörer och HSE-samordnare.

3 900:- (ex moms)

3 300:- för Chemsoft-kund

3,5 timmar

08:30-12:00

Online

Sista anmälning:

4 nov. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Olof är EHS-konsult och har lång erfarenhet att utbilda om kemikaliesäkerhet och lagkrav inom området.

anmalan

Anmälan

bottom of page