top of page

Inspire Inclusion: Ett samtal med Chemwise ledningsgrupp

Idag, på internationella kvinnodagen, samlas vi för att hylla och reflektera över de framstående kvinnor som utgör kärnan i vår helt kvinnliga ledningsgrupp. Dessa kvinnor representerar styrka, vision och en passion för att skapa positiv förändring både inom vårt företag och i samhället som helhet. Och de har mycket att vara stolta över.
Att kunna göra verklig skillnad för kunder och leda ett företag som VD är en resa vi tar tillsammans som ett team.

"I min karriär är jag stolt över att ha tagit mig bortom den bekväma zonen inom laboratorievärlden och in i den utmanande konsultbranschen," berättar Jenny Elfving, VD på Chemwise. "Att kunna göra verklig skillnad för kunder och leda ett företag som VD är en resa vi tar tillsammans som ett team."


Även Amanda Rahbe, Account Manager, är stolt över att våga byta bransch. “Det var en stor utmaning, men jag omfamnade den med intresse, engagemang och en vilja att lära mig.”


Malin Burlin Lundmark, marknadsansvarig, är mest stolt över sin förmåga att ta sig an nya utmaningar oavsett bransch. “I stället för att sträva efter en specifik yrkestitel har jag insett att min styrka ligger i min mångsidiga kompetens och min vilja att lära mig. Att kunna bidra till utveckling och framgång oavsett vilken typ av arbete det handlar om är något som ger mig stor tillfredsställelse och stolthet.” berättar hon.


Lisalott Gabro är konsultchef på Chemwise. “I min karriär är jag särskilt stolt över att jag har lyckats ta mig dit jag är idag trots de hinder jag mött som kvinna med invandrarbakgrund. Det har alltid krävts extra ansträngning för att visa min kompetens och göra mig synlig.” berättar hon. “Att jag nu kan vara en del av representationen inom ledningsgrupper och företag är en stor framgång för mig. Att få förtroendet för min första ledarskapsroll innan jag fyllde 30 är en bedrift som jag värderar högt.”


Den dystra siffran över diskriminering på arbetsplatsen

“Tyvärr sker det fortfarande att vi som kvinnor blir underskattade i arbetslivet. En av de mest minnesvärda händelserna var vid en affärsförhandling där jag och en yngre manlig kollega mötte en äldre manlig kund” berättar Jenny. “Trots min långa erfarenhet och högre utbildning vände sig kunden enbart till min manlige kollega. Men genom tid och arbete lyckades jag vinna kundens förtroende och respekt”. Och Jenny är långt ifrån ensam om att uppleva detta. Hela två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen i Sverige anser att att diskriminering av kvinnor på arbetsplatsen är ett problem. Detta visar Jämställdhetsmyndighetens undersökning.

 

Jag fick inte utrymme att prata alls och jag blev så nedtalad att jag tillslut slog näven i bordet och sa ifrån.

Lisalott håller med och berättar om en händelse som hänger kvar i minnet. “På uppdrag av en kund, för några år sedan, skulle jag granska ett annat företag. På mötet var det endast medelålders män i höga positioner och så jag, en kvinna på cirka 27 år. Jag fick inte utrymme att prata alls och jag blev så nedtalad att jag tillslut slog näven i bordet och sa ifrån.” Även Lisalott kunde dock vända situationen och få kontroll över mötet och avsluta på ett professionellt sätt där kunden blev nöjd. “Men det ska inte behövas, att jobba i motvind och behöva övertala andra om min förmåga och expertis”. Detta är dock fortfarande vardagen för speciellt unga kvinnor mellan 16-29 år, där drygt 40 procent av kvinnorna har känt sig diskriminerade. Motsvarande siffra bland män i samma ålder är 10 procent.

Lisalott uppmanar arbetsgivare att se över fördelningen av ledarskapspositioner inom ert företag och våga satsa på mångfald och inkludering. Satsa på de yngre och belöna driv och prestation oavsett kön, bakgrund eller ålder!

  

Malin har dessutom upplevt att en manlig kollega tagit åt sig äran av hennes idé. “På en tidigare arbetsplats satt jag med i en projektgrupp för en stor kund, där jag var yngst i rummet” berättar Malin. “Jag tog upp några idéer som jag hade arbetat fram men blev genast nedskjuten av en manlig kollega i chefsposition med argumentet att mina kommentarer var irrelevanta för den fas vi just nu befann oss i. Ca 15 min senare in i mötet presenterade samma kollega mina idéer, denna gång som sin egen och tog all cred för dem.“

 

 

Att vara en del av en helt kvinnlig ledningsgrupp

Chemwise ledningsgrupp består ovanligt nog endast av kvinnor.  “Vi har en väldigt öppen prestigelös dialog både kring planering av verksamheten och viktiga beslut. Vi hjälper också varandra mycket om någon är sjuk, ledig eller har mycket att göra – ingen håller på sitt utan vi har en stor öppenhet och respekt, men också många skratt och avslappnad atmosfär i det allvarsamma uppdraget att leda ett bolag som det faktiskt är” säger Jenny och får medhåll av de andra.


“Vi är alla trygga i våra positioner och det finns inget behov av att hävda sig på bekostnad av någon annan.

“Vi är alla trygga i våra positioner och det finns inget behov av att hävda sig på bekostnad av någon annan. Vi har en kultur där alla får komma till tals och bidra till diskussionerna” säger Malin. Lisalott instämmer; “Jag upplever en öppenhet och respekt där vi alla lyssnar på varandra och ger varandra utrymme att bidra. Vi har ingen prestige mellan oss, vilket skapar en dynamisk och framgångsrik arbetsmiljö”.


Framtiden för kvinnor i ledarskapspositioner ser Amanda som självklar och positiv. “Det finns en stigande medvetenhet och en önskan om mångfald och inkludering, vilket öppnar dörrar för kvinnor att ta plats och påverka på alla nivåer av företagsledning”. Jenny instämmer och betonar vikten av att ha olika perspektiv i diskussioner och beslut vilket är en nyckel till framgång. “För arbetsgivare är det viktigt att skapa en jämställd arbetsmiljö där alla har möjlighet att bidra och växa” fortsätter Jenny.


Malin ser även utmaningar, men trots att antalet kvinnor i VD-positioner på börsnoterade företag minskar, tror hon på en ljus framtid. “Jag ser ett ökat driv och självförtroende hos yngre kvinnliga ledare, och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att göra framsteg på vägen mot jämställdhet”.Ledningsgruppens bästa råd

Jennys bästa råd: våga! Börja med att visualisera din drömroll och diskutera dina karriärmål öppet, både hemma och på jobbet. När möjligheten dyker upp, ta steget framåt utan att tveka. Kom ihåg, det finns inget att förlora – antingen vinner du eller så lär du dig. Lycka till!


Amandas bästa råd: Mitt bästa råd är att våga drömma stort, sätta mål och ta chanserna som kommer ens väg. Att våga göra det som känns obekvämt är avgörande för personlig tillväxt. Det är okej att göra misstag, för det är där vi lär oss och växer. Kom ihåg att vara snäll mot dig själv och de som reser med dig på din väg mot framgång. Framför allt - glöm inte att ha så kul som möjligt och ta inte allt för seriöst! Våga testa nya saker och utmana dig själv – det är där de mest spännande och lärorika upplevelserna väntar.


Lisalotts bästa råd: Mitt bästa råd är att inte hålla sina karriärmål för sig själva. Prata högt om dem så att de blir verklighet. Jag själv tog redan på min första intervju efter examen tillfället i akt att säga till den anställande chefen att mitt mål var att nå deras nivå. Det är viktigt att vara tydlig med sina ambitioner så att arbetsgivaren kan stötta och hjälpa till att skapa en plan för att uppnå dem.


Stoppa imposter syndrome i en byrålåda, lås den och kasta bort nyckeln.

Malins bästa råd: Våga säga ja till uppdrag och positioner, även om de känns för utmanande. Stoppa imposter syndrome i en byrålåda, lås den och kasta bort nyckeln. Och skaffa dig ett bra och stöttande nätverk, där du kan dela med dig av din erfarenhet, ventilera och hitta drivkraft. 


Slutligen vill jag uppmana alla att prioritera sitt välmående och trivsel på arbetsplatsen. Att gå till jobbet ska vara roligt och energigivande, och det är viktigt att lyssna på sig själv och vara uppmärksam på när det är dags att göra förändringar om man inte trivs. Att lära sig att lyssna på signalerna och våga ta steg mot förändring är avgörande för att uppnå långsiktig framgång och välbefinnande.

_____________________________________________________


Internationella kvinnodagen fungerar som en påminnelse om behovet av fortsatt kamp för jämställdhet och rättvisa för kvinnor över hela världen. En kamp som inte är begränsad till bara en dag. Vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att främja mångfald, inkludering och jämställdhet inom vårt företag och bortom det. Vi tror på en framtid där alla kvinnor ges möjligheten att blomstra och göra sina röster hörda i ledarskapspositioner och vi är fast beslutna att göra vårt bidrag till denna viktiga förändring.

 

 

 

73 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page