top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Exponeringsscenarier

Onsdag, 15 maj
Online

Målet med utbildningen är att du som deltagare får en grundläggande förståelse om lagkraven och hur man ska gå tillväga för att uppfylla dessa krav. Utbildningen innehåller även övningar, bla att läsa och förstå innehållet i exponeringsscenarier.


Kursen går först igenom vilka övergripande krav som ställs på tillverkare/importörer, leverantörer och slutanvändare. Andra delen handlar om att läsa och förstå exponeringsscenarier. Denna del inkluderar ett antal övningar som belyser generella begränsningar, ventilation och skyddsutrustning, exponering och upptag samt yttre miljö. Kursen avslutas med en genomgång av likheter och skillnader mellan nationell arbetsmiljölagstiftning och exponeringsscenarier.


Innehåll
  • Grundläggande krav som ställs på tillverkare/importörer, leverantörer av kemiska produkter och slutanvändare.

  • Färdighet i att läsa och tolka exponeringsscenarier

  • Koppling till nationell arbetsmiljölagstiftning


Utbildningen riktar sig till

Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter med avseende på arbetsmiljö och/eller yttre miljö.

Observera att detta är en fördjupningsutbildning. Vi rekommenderar att ni har grundläggande kunskaper om REACH-förordningen och erfarenhet av riskbedömning baserad på nationell lagstiftning, tex via våra utbildningar Riskbedömning av kemikalier samt REACH och CLP för slutanvändare.

3 900 kr

3 300 kr för Chemsoft-kund

3 timmar

09:00-12:00

Online

Sista anmälning:

13 maj 2024

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Olof är EHS konsult och är ansvarig för ett flertal av Chemwise utbildningar.

anmalan

Anmälanbottom of page