top of page

SYSTEMUTBILDNING

Chemsoft Riskbedömning

Onsdag, 30 oktober
Online

Chemsoft har ett bra stöd för riskbedömning baserat på föreskrifterna Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Dessutom inkluderas yttre miljö som exempelvis saneringsmetoder och avfallshantering.

Utbildningen riktar sig till personer som har baskunskaper kring riskbedömning av kemikalier. Till exempel om man tidigare riskbedömt hanteringen av kemiska produkter, men inte i Chemsoft, eller gått utbildningen Riskbedömning. Har man inte dessa kunskaper rekommenderas Chemsoft Riskbedömning Heldag.

Utbildningen ger en kort introduktion till lagkraven. Därefter demonstreras delsteg i riskbedömningsmodulen samt att deltagarna får prova att riskbedöma kemiska produkter i Chemsoft baserat på farliga egenskaper och hanteringsinformation från förberedande uppgift.

Observera att vi även erbjuder en heldagsutbildning för riskbedömning som inkluderar lagkrav och våra rekommendationer (halvdag teori och halvdag riskbedömning i Chemsoft) Chemsoft Riskbedömning Heldag. Kontakta konsultchef Jenny Elfving för mera information eller skicka in en förfrågan via Företagsanpassade utbildningar.


Innehåll
  • Förberedande uppgift: Ta fram säkerhetsdatablad och hanteringsinformation för produkt som hanteras hos er (formulär från Chemwise)

  • Kemiska arbetsmiljörisker - Introduktion till lagkraven

  • Rekommenderad arbetsgång

  • Riskbedömning i Chemsoft: Identifierare risker, riskvärdering och åtgärder. Skyddsinstruktioner / skyddsblad.

Vid alla våra Chemsoft-utbildningar är det bra om man har tillgång till Chemsoft via dator, eftersom man då kan tillgodogöra sig utbildningen bättre.


Utbildningen riktar sig till

Chemsoft-användare som ska riskbedöma hanteringen av kemiska produkter och som har tidigare erfarenheter eller kunskaper om riskbedömning av kemikalier.

Har du inte kunskaper kring riskbedömning av kemikalier, så rekommenderar vi att du innan denna utbildning går Riskbedömning av kemikalier, eller går Chemsoft riskbedömning heldag istället. Vill du inför riskbedömningen av kemikalier få ökad kunskap om hur kemikalier kan påverka oss människor, så rekommenderar vi Kemiska hälsorisker.

Är du ny Chemsoft-användare rekommenderar vi även att du går Chemsoft Intro innan denna utbildning.

Är du administratör bör du bygga på med uppföljningskursen Chemsoft Fördjupning.

2 900:- (ex moms)

3 timmar

09:00-12.00

Online

Sista anmälning:

28 okt. 2024

Fler datum:

5 dec. 2024

Jag svarar gärna på dina frågor

Frida Blomqvist

Frida är EHS Chemical Advisor och arbetar dagligen i Chemsoft

anmalan

Anmälan

bottom of page