top of page

SYSTEMUTBILDNING

Arbeta med ansökningar och granskningar i Chemsoft

Torsdag, 7 november
Online

Har er verksamhet rutiner och flöden för inköp av nya kemikalier? Eller kanske är ni i startgroparna och vill börja jobba mer systematiskt?  Då skall ni gå denna anpassade utbildning. 


Ansökan och gransknings verktyget i Chemsoft kan stötta intag av kemikalier med tydliga flöden och rutiner för hur inköp skall ske. Som verksamhet kan man ha kriterier för vilka kemikalier som får tas in och Chemsoft kan här stötta det arbetet samt även visualisera det arbetet med hjälp av symboler och förklarande texter för alla anställda. Med hjälp av Chemsoft får man bra ärendeuppföljning och har en bra överblick på vilka kemikalier som kommer in. Vi har krav på oss att göra produktval som också kan uppfyllas med hjälp av detta stöd.

 

Innehåll 

Chemsoft är ett kemikaliehanteringssystem med funktioner för många olika delar i en verksamhet. Utbildningen inleds med en genomgång av ett rekommenderat arbetssätt för att få bra koll på företagets kemikalier och öka säkerheten. Därefter går vi igenom modulerna för ansökan, ärendehantering, granskning och jämförelse av säkerhetsdatabad, för att få inblick i vilka möjligheter det finns att göra inställningar samt hur de används i det löpande arbetet. Vi jobbar med praktiska övningar varvat med lärarledd genomgång.  


Mål 

Målet med utbildningen är att man skall känna sig trygg i att hantera ansökningar och genomföra granskningar. 


Målgrupp  

Användare som ska hantera ansökningar och arbeta med att granska kemiska produkter. För att tillgodogöra sig denna utbildning behöver man ha administratörsbehörigheter för att hantera ansökningar och granska. Se bild!  

Varför ska du välja vår kurs  

✅ Expertinstruktion: Lär dig av våra erfarna kemikaliekonsulter som har stor erfarenhet och kunnande om Chemsofts olika funktioner och användning i praktiken 

✅ Praktiska övningar: Delta i praktiska övningar i en demomiljö där du får prova på att använda vissa funktioner, utan att riskera att påverka ert Chemsoft negativt. 

✅ Efterlevnad och säkerhet: Få kunskap i hur Chemsoft kan användas i ditt och dina kollegers dagliga arbete för att öka säkerheten vid hantering av kemikalier. 

✅ Företagsanpassat: Det finns möjlighet att skräddarsy kursen efter era specifika behov. Kontakta oss så hjälper vi er med en offert.  

  

Kursintyg 

Efter att du slutfört kursen kommer du att få ett kursintyg som visar på de färdigheter kring Chemsoft du tillgodogjort dig på utbildningen.  

 

Anmälan  

Säkerställ att ni utnyttjar Chemsoft potential. Anmäl dig till vår utbildning idag  

2 100:- (ex moms)

2 timmar

09:00-11:00

Online

Sista anmälning:

5 nov. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Viktoria Enmark

Viktoria är EHS konsult och har lång erfarenhet av att utbilda i Chemsoft.

anmalan

Anmälanbottom of page