top of page

Vi skapar och uppdaterar säkerhetsdatablad

Enskilda SDB eller kontinuerlig hjälp? Ta kontakt med oss så diskuterar vi era behov. 

CHEM|HELP

Vi gör det krångliga enkelt

Om ni tillverkar kemiska produkter behöver ni också skapa ett säkerhetsdatablad, som beskriver produktens farliga egenskaper. Utifrån er information om ämnet eller blandningen kan vi ta fram säkerhetsdatablad åt er, på de språk ni önskar. 

Office inspiration
SKRÄDDARSYTT

Hur vi kan hjälpa

1

Enskilda blad

Har du säkerhetsdatablad som behöver uppdateras eller skapas på nytt? Utifrån er information om produkten tar vi fram SDB på de språk ni önskar. 

2

Outsourcad funktion

Vi kan ta över all er verksamhet kring att skapa, uppdatera och översätta säkerhetsdatablad. Vi arbetar i era system eller i våra interna. 

3

Eget system

Vill ni göra säkerhetsdatabladen själva så rekommenderar vi IPublisher, en global SaaS-lösning där ni kan skapa, publicera och distribuera säkerhetsdatablad.

Happy Businesswoman
SÄKERHETSDATABLAD

iPublisher 

iPublisher är en global SaaS-lösning där ni kan skapa, publicera och distribuera säkerhetsdatablad. Systemet ger er fullständig kontroll och komplett regelefterlevnad.

bottom of page