top of page

Grundläggande kemikaliesäkerhet

  • 2steg
Få ett certifikat genom att slutföra programmet.

Om

Exponering för kemiska ämne, damm och rök på arbetsplatsen ligger till grund för många arbetsplatsolyckor och att personer utvecklar kroniska sjukdomar. Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskap kring kemiska ämnens egenskaper, risker samt vilka skyddsåtgärder som kan införas för att förebygga exponering och på så sätt kunna skapa en trygg och säker arbetsplats. Utbildningen är framtagen i enlighet med europeiska lagkrav för produkter som omfattas av exponeringsscenarier enligt REACH-förordningen.

Du kan också gå med i programmet via mobilappen.

Instruktörer

  • M

    malinblundmark

  • Olof  Svensson

    Olof Svensson

Pris

Gratis

Dela

Redan deltagare? Logga in

bottom of page