top of page

ÖPPEN UTBILDNING

REACH och CLP för slutanvändare

Onsdag, 4 september
Online

Många företag och organisationer är slutanvändare av kemiska produkter. Dvs de använder produkter i sin verksamhet utan att sälja dessa vidare. För den här målgruppen har vi tagit fram en utbildning som syftar till att deltagarna ska få en grundläggande förståelse av REACH och CLP samt vara insatta i vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs. De flesta förändringar när det gäller kemikalielagstiftning sker idag på EU-nivå och därför är det viktigt att känna till de krav som ställs i REACH-förordningen samt ha grundläggande kunskaper om klassificering och märkning av ämnen och blandningar.


Utbildningen inleder med en grundläggande del om syftet med REACH, centrala begrepp och definitioner inklusive de roller olika företag kan ha enligt förordningen samt dokumentationskrav. Vi går därefter igenom definitionen av SVHC-ämne, tillståndsplikt (Bilaga XIV) och begränsningar (Bilaga XVII).

CLP-förordningen anger inga krav för slutanvändare, men är ändå relevant att känna till för att kontrollera leverantörens klassificeringar samt om ni vill klassificera era egna utspädningar och blandningar. Därför går vi även översiktlig igenom de delar som handlar om klassificering och märkning av kemiska produkter. Sista delen ägnas åt vad som krävs av er som mottagare av säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier enligt REACH-förordningen.


Innehåll
  • Introduktion till REACH: Syfte, definitioner och roller

  • SVHC-ämnen: Kandidatlistan och tillståndsplikt (Bilaga XIV)

  • Ämnen med begränsningar (Bilaga XVII)

  • CLP-förordningen: Klassificering och märkning

  • Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier

  • Användbara länkar och tips

  • Avslutande diskussion och frågestund


Målgrupp

Personer som vill vara insatta i de krav som ställs i REACH-förordningen på slutanvändare av kemiska produkter samt de som är intresserade av en grundläggande introduktion till REACH och CLP.


3 900:- (ex moms)

3 300:- för Chemsoft-kund

3 timmar

09:00-12:00

Online

Sista anmälning:

2 sep. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Anna Hannukka

HSE Konsult

anmalan

Anmälan
bottom of page