top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Läsa, förstå och hitta i säkerhetsdatablad

Onsdag, 11 september
Online

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska få en djupare förståelse för hur ett säkerhetsdatablad är uppbyggt och vilken information de innehåller samt kunna navigera och tolka säkerhetsdatablad på ett effektivt sätt. Med en ökad förståelse för säkerhetsdatabladets struktur kommer ni att kunna hantera farliga kemiska ämnen/blandningar på ett bättre sätt och därmed främja en säkrare arbetsmiljö.   

Vår målsättning är att ge praktiska verktyg och kunskaper som ni kan tillämpa direkt i ert dagliga arbete. 


Utbildningens innehåll
  • Grundläggande lagstiftning gällande säkerhetsdatablad 

  • Säkerhetsdatabladets avsnitt 

  • Översiktlig information om exponeringsscenarion  

  • Vanliga fel i säkerhetsdatablad 

  • Övningsuppgifter 


Utbildningen riktar sig till

Detta är en grundläggande utbildning som riktar sig till dig som arbetar med kemikalier och som behöver förstå och hitta i ett säkerhetsdatablad. Inga förkunskaper krävs. 

2 900 kr (ex moms)

2 timmar

09:00-11:00

Online

Sista anmälning:

9 sep. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Lisa Hugoh

Lisa är EHS Chemical Advisor och har lång erfarenhet av att arbeta med frågor inom kemikaliehantering.

anmalan

Anmälanbottom of page