top of page

ÖPPEN UTBILDNING

ADR 1.3 Farligt gods

Onsdag, 28 augusti
Online

Är du på något sätt delaktig i transport av farligt gods på väg? Då är det här en utbildning för dig! 


ADR 1.3 utbildning är en obligatorisk kurs för dig som ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods på väg. På vår online utbildning i ADR 1.3 farligt gods får du kunskap och de färdigheter som krävs för säkrare hantering, lagefterlevnad och en ökad medvetenhet om risker vid transport av farligt gods på väg. Kursen uppfyller alla krav enligt MSB och ger dig ett kompetensintyg efter avslutad utbildning. 

Syfte 

Syftet med ADR 1.3 är att förebygga olyckor under transport på väg med farligt gods, men också att förebygga eller begränsa skador om en olycka skulle uppstå.  Genom den här ADR 1.3 utbildningen får deltagaren en ökad kunskap inom lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods vid transport.  

Målgrupp   

ADR 1.3 kurs är en obligatorisk utbildning för dem som på något sätt ingår i en transportkedja som innefattar farligt gods på väg. De personal vars arbetsområde omfattar transport av farligt gods, ska vara utbildade i de krav som transport av farligt gods ställer på deras arbets- och ansvarsområde. Det kan vara personal som arbetar med packning, dokumentation, märkning, lastning, lossning, bokar/planerar transport, transporterar farligt gods upp till värdeberäknad mängd, eller i övrigt kommer i kontakt med farligt gods i transportkedjan på väg.  

Certifikat   

Efter att du slutfört kursen kommer du att få ett certifikat, ett ADR 1.3 intyg, som visar på de färdigheter du tillgodogjort dig inom hantering av farligt gods. Dessutom kommer du att ha kunskap i att hantera och transportera farligt gods säkert i full överensstämmelse med lagen.   

Innehåll   

 Del 1:  Vad är farligt gods 

Deltagaren får en grundläggande förståelse för de olika klasser och indelningarna som finns inom farligt gods, samt deras risker och hur man hanterar det farliga godset.    

Del 2: Lagstiftning    

Deltagaren får kunskap om de lagar och regler som finns inom farligt gods vid transport på väg, samt information om bestämmelser kring lagring och hantering av farligt gods.    

Del 3: Identifiering & klassificering   

Deltagaren får information om hur man på ett korrekt sätt klassificerar farligt gods

Del 4: Förpackningar & förpackningskrav

Deltagaren får information om förpackningskrav som finns för det farliga godset.

Del 5: Märkning & etikettering

Deltagaren får information om hur man korrekt märker upp förpackningar och etiketterar godset.  

Del 6: Dokumentation   

Deltagaren får information kring hur man skriver en farligt gods deklaration och vad som måste finnas med gällande de nuvarande bestämmelserna inom farligt gods på väg.  

Del 7: Lastning & lossning

Deltagaren får information kring lagar och regler som finns inom vägtransport gällande lastning och lossning av farligt gods.    

Del 8: Transportskydd   

Deltagaren får mer information kring lagar och regler som finns inom transportskydd.

Varför ska du välja vår kurs 

✅ Expertinstruktion: Lär dig av certifierade säkerhetsrådgivare som har en lång erfarenhet av farligt gods och det senaste regelverket inom området.   

✅ Realistiska övningar: Delta i praktiska övningar och simuleringar som är hämtade ur verkliga situationer, så att du enkelt kan applicera kunskapen om farligt gods i ditt yrkesliv.   

✅ Efterlevnad och säkerhet: Håll dig uppdaterad med de senaste reglerna och bästa praxis för att säkerställa säkerheten för ditt team, ditt företag och miljön.   

✅ Företagsanpassat: Det finns möjlighet att skräddarsy kursen efter era specifika branschbehov, oavsett om ni är verksamma inom tillverkning, logistik eller något annat område som involverar farligt gods. Kontakta oss så hjälper vi er med en offert.   

Anmälan   

Säkerställ dina medarbetares säkerhet och följ de krav som transport av farligt gods ställer på era arbets- och ansvarsområde! Anmäl dig till vår utbildning idag   

3 900:- (ex moms)

( 3 300:- för Chemsoft-kund )

3 timmar

09:00-12:00

Online

Sista anmälning:

22 aug. 2024

Fler datum:

Jag svarar gärna på dina frågor

Joachim Almqvist

Joachim är examinerad säkerhetsrådgivare inom farligt gods och har många års erfarenhet från praktiskt arbete inom farligt gods, utbildningar samt stöttat många företag med farligt gods frågor som deras externa säkerhetsrådgivare. 

anmalan

Anmälanbottom of page