top of page

Chemsoft Grund Heldag

Chemsoft Grund Heldag är den kompletta introduktionen för dig som inte tidigare använt systemet, exempelvis nyanställda. Målet med utbildningen är att du ska kunna skapa och redigera kemikalieförteckningar, söka upp och filtrera fram information, veta hur modulerna Riskbedömning och Ansökan & granskning fungerar, samt kunna göra användarinställningar. Genom utbildningen får du de rätta verktygen och kunskapen för att arbeta säkrare med de kemiska produkterna som finns på företaget.


Utbildningen inleder med varför ett kemikaliehanteringssystem behövs och en lagöversikt för slutanvändare av kemiska produkter. Därefter presenteras Chemsoft och deltagarna får arbeta självständigt eller i mindre grupper med interaktiva övningar. Utbildningspasset inkluderar även hur användarna kan få stöd när det är exempel på användarfrågor och tekniska problem.


Eftermiddagen inleder med information om processen för Ansökan och granskning, riskbedömning samt hantering av användare och behörigheter Därefter visas dessa områden i Chemsoft och deltagarna får även arbeta självständigt eller i mindre grupper med interaktiva övningar.


INNEHÅLL

  • Säkerhetsdatablad (SDS): Import och automatiska uppdateringar

  • Användargränssnitt

  • Produktlista: Söka, filtrera och hämta

  • Organisation: Avdelningar, produkter, förbrukning och kolumninställningar

  • Sökningar, filtreringsalternativ och restriktionslistor

  • Ansökan och granskning av nya kemiska produkter

  • Riskbedömning och skyddsblad

  • Snabbsökning

  • Hantera användare och behörigheter

  • Kundportalen och användarmanual


Vid alla våra Chemsoft-utbildningar är det bra om man har tillgång till Chemsoft via dator, eftersom man då kan tillgodogöra sig utbildningen bättre.


Vem är utbildninge för?

Utbildningen riktar sig till nya Chemsoft-användare som ska skapa och redigera kemikalieförteckningar, söka information hantera användare samt vill lära sig om modulera Riskbedömning och Ansökan & Granskning.

Du som ska riskbedöma i Chemsoft bör även gå kursen Chemsoft Riskbedömning halvdag, eller Chemsoft Riskbedömning heldag om du inte har kunskaper i riskbedömning av kemikalier sedan tidigare.

Är du administratör bör du bygga på med en uppföljningskurs Chemsoft Fördjupning.

Om kursen

Heldag

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page