top of page

Chemsoft Fördjupning

Kursen för dig som är administratör i Chemsoft och som vill ha djupare kunskaper i systemet. Under utbildningen går vi igenom flera olika inställningar, olika möjligheter att redigera innehåll mm, samt genomför övningsuppgifter.


INNEHÅLL

  • Uppdatera SDS-information och ersätt

  • Redigera produkt (lägg in produkttyp, egna rubriker, artikelnummer och synonymer)

  • Globala inställningar

  • Avancerad sökfunktion

  • Skapa grupper, startsida, kolumninställningar, egna rubriker

  • Skapa ny produkt (kemisk riskkälla och produktgrupp)

  • Skapa och redigera produkttyper

  • Skapa egna restriktionslistor

  • Rekommendationer för användarhantering

  • Frågor och kommentarer


Vid alla våra Chemsoft-utbildningar är det bra om man har tillgång till Chemsoft via dator, eftersom man då kan tillgodogöra sig utbildningen bättre.


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Administratörer som har grundläggande kunskaper och vana vid att arbeta i Chemsoft.

Om kursen

3 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page